CENNIK
Cena za wykonanie operatu szacunkowego lub ekspertyz i opinii jest zawsze ustalana indywidualnie w oparciu o:
  • rodzaj nieruchomości lub jej nietypowość;
  • cel wyceny;
  • zakres wyceny;
  • wymagany nakład pracy;

  • odległość i koszty dojazdu;
  • oczekiwany termin realizacji;
  • konieczność pozyskania dodatkowych dokumentów;
  • konieczność wykonania dodatkowych analiz i badań wykonanych przez podmiot zewnętrzny: np. badania gleby, stanu zdrowotności drzew, obciążeń wytrzymałościowych w budynku itp.

FAKTURY
Będąc w ramach prowadzonej działalności zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, wystawiam fakturę VAT.