O FIRMIE

Kancelaria Wyceny Marek Sobolewski

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą Kancelaria Wyceny Marek Sobolewski prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie określania wartości nieruchomości, a także sporządzania opracowań
i ekspertyz w zakresie rynku nieruchomości


W 2019 r. złożyłem egzamin państwowy uzyskując tytuł zawodowy rzeczoznawcy majątkowego z numerem uprawnień 7491.

Jednocześnie posiadam uprawnienia UAVO VLOS nadawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do obsługi bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku, co pomaga przy dokonywaniu inspekcji nieruchomości, w tym także obszarów trudno dostępnych. Jestem członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie, należącego do struktur Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ponadto odbyłem szkolenie organizowane przez Związek Banków Polskich dotyczące sporządzania wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Wykonane przeze mnie opracowania spełniają wymogi formalno - prawne oraz merytoryczne zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, jak również standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W swojej pracy kieruję się bezstronnością, zasadami etyki zawodowej, dokładając należytej staranności do sporządzanych opracowań i dochowując wymaganej dla charakteru pracy tajemnicy zawodowej.

Moja działalność jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie biorąc odpowiedzialność za wykonywaną pracę i jej skutki finansowo – prawne, a ponadto ograniczając ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, nie dążę do zrealizowania każdego zlecenia za wszelką cenę.

Zdobyte wieloletnie doświadczenie na stanowisku asystenta rzeczoznawcy majątkowego pozwoliło mi na doskonalenie warsztatu pracy, rozwijanie zainteresowań w zakresie rynku nieruchomości, a przede wszystkim wykształciło poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Jednocześnie, stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości, ekonomii, prawa, budownictwa oraz innych dziedzin powiązanych z rynkiem nieruchomości. Wykonuję zlecenia zarówno dla osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego.