Certyfikat pilota bezzałogowego statku powietrznego

2 sierpnia 2021